- پناهگاه ایمن -

تصویر منبع را ببینید

بسیاری از معتقدین به پیشینه مسلمان (MBB) که تحت تعقیب شدید قرار دارند ، به پناهگاهی امن در کشورهای خود احتیاج دارند. ما در مکه تا مسیح در پناه دادن خواهران و برادران خود در مسیح به آن مکانهای امن کمک می کنیم و همانطور که پروردگار ما در متی 25: 35 .

اگر می خواهید عشق خود را در پیروی از متی 25:35 از طریق وزارت پناهگاه ایمن ما تقسیم کنید ، لطفا با ما از طریق ایمیل ارسال کنید Help@Meccatochrist.org.

پستهای اخیر