- ماموریت های پزشکی -

تصویر منبع را ببینید

تیم‌های پزشکی ویژه ما برای مراقبت از کسانی که به دلیل ایمانشان به عیسی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند مستقر شده‌اند، این تیم همچنین از طریق اینترنت به متخصصان مسیحی در سراسر جهان متصل است تا بهترین مراقبت‌های پزشکی را برای مجروحان در هر کجا که هستند ارائه دهند.

آیا شما یک متخصص مراقبت های بهداشتی هستید؟
ایمیل برای ما
برای پیوستن به یکی از تیم های ما در Help@meccatochrist.org 

 

 

پستهای اخیر