-نمایش به MBBs-

تصویر منبع را ببینید

بسیاری از معتقدان به پیشینه مسلمانان (MBB) پس از بشارت دادن یا آموزش نحوه پیروی از عیسی مسیح تنها می مانند. ما در مکه تا مسیح از همه روشهای ممکن برای ادامه شاگردی MBB ها - به ویژه کسانی که هنوز در کشورهای اسلامی هستند - با آنچه عیسی به ما آموخته است ، استفاده می کنیم تا خردمند و ملایم باشیم (متی 10: 16).

پستهای اخیر