پیام اصلی کتاب یونس به ویژه مرتبط است. نجات از جانب خداوند می آید. این مالکیت انحصاری هیچ گروهی نیست، بلکه همانطور که از نینوی های بت پرست می بینیم، به تمام جهان عرضه می شود. هر کس توبه کند می تواند نجات یابد. ما همچنین می‌بینیم که نجات باید از جانب خداوند باشد، زیرا یونس پیامبر چنین فرستاده فقیری است – ابتدا از دعوت خدا برای موعظه به نینوا فرار می‌کند، و سپس عبوس، متکبر و خشمگین از رحمت خدا به نینوی‌های بی‌رحم. کتاب یونس حقیقت عهد جدید را به تصویر می‌کشد که خدا آنقدر دنیای گناهکاران را دوست داشت که برای نجات آنها تمام تلاش خود را می‌کرد. این نه تنها برای کشیشان، معلمان، و رهبران، بلکه برای خانواده‌ها، دانش‌آموزان، یا هر کسی که مایل به کشف غنای کلام خدا است، نوشته شده است.