1 پیتر (سریال تفسیر اعلامیه)

$15.00

5 در انبار (می تواند به عقب برگردد)

کتاب اول پطرس تأکید می کند که رنج پشتکار می آورد. با رنج است که ما فروتن می شویم و به خداوند نزدیک می شویم. مسیح به رنج در زندگی ما اجازه می دهد تا ما را تبدیل به شخصی کند که او ایجاد کرده است و ما را به تصویر خود تبدیل می کند (رومیان 1:8). وقتی زندگی را ادامه می دهیم گاهی اوقات می توان دلسرد کننده بود ، اما مهم این است که بدانیم رنجی که با آن روبرو می شویم استقامت را در زندگی ما ایجاد می کند و در نهایت باید ما را نسبت به زندگی مقدس تقدس کند.

5 در انبار (می تواند به عقب برگردد)

دسته بندی:

توضیحات:

عنوان

برو به بالا