عطری دست ساز به سبک ایرانی، رایحه مجلل تک جنسیتی با نت های خاص زعفران. 50 میلی لیتر

*این محصول توسط MBB (مؤمنان پیشینه مسلمان به عیسی) ساخته شده است. کل مبلغ برای حمایت از وزارت آنها با ما خواهد بود.