یک عطر دنج دست ساز بوی پاییزی زیبا با نت هایی از عنبر شیرین می دهد. 30 میلی لیتر

*این محصول توسط MBB (مؤمنان پیشینه مسلمان به عیسی) ساخته شده است. کل مبلغ برای حمایت از وزارت آنها با ما خواهد بود.